Burmistrz Sandomierza zaprasza!


W związku z przygotowywanym przez Gminę Miejską Sandomierz  wnioskiem,  aplikacyjnym o dofinansowanie realizacji projektu parasolowego obejmującego zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia,  Działanie 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  Burmistrz Sandomierza zaprasza osoby fizyczne do składania dokumentacji
na domowe instalacje  OZE
(kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)
Kompletne wnioski (zgodne z regulaminem) przyjmowane będą do dnia 31 lipca w Biurze Obsługi Interesanta,                                    pl. Poniatowskiego 1

Informacja o projekcie dostępna jest w UM Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, pok. 109 i 110, Tel 15 8154177, 8154186 oraz
w kwestiach technicznych pod adresem: pytaniaoze@bsce.pl

 Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie kryteria rekrutacji

Oświadczenie domy niezamieszkane 

Regulamin_rekrutacji_Sandomierz

ANKIETA INFORMACYJNA

Prezentacja Sandomierz