Czystość powietrza stanowi w naszym kraju bardzo poważny problem. Jest to czynnik, który istotnie wpływa na jakość ludzkiego życia.

   W związku z tym na terenie miasta Sandomierza zamontowano 3 sensory tj.

  • Urząd Miejski w Sandomierzu plac Poniatowskiego 1
  • Miejski Stadion Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
  • Port Kultury ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

    Zamontowane urządzenia będą mierzyły poziom zanieczyszczenia na zewnątrz.

    Sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów (PM 1, PM 2,5, PM 10 , temperaturę, ciśnienie i wilgotność).

   Czujniki Airly zbierają i przetwarzają ogromna ilość informacji. Tworzone miesięczne raporty dla miasta Sandomierza pozwolą na natychmiastową reakcję miasta w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Sandomierza.

   Na stronie internetowej portalu INTERIA w zakładce pogoda można odczytać dane dotyczące stanu jakości powietrza na terenie miasta.

   Na załączonej mapie będzie można sprawdzić jakość powietrza którym oddychamy.