W związku z zakończonym w dniu 30 września głosowaniem na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Sandomierza, 15 października 2019 r. w miejskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marcin Marzec burmistrz Sandomierza zaprezentował wyniki głosowania.


L.P.

ZADANIE

KOD

PROJEKTU

LICZBA

GŁOSÓW

1.

Rycerski Plac Zabaw

Projekt 5

388

2.

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy ul. K. K. Baczyńskiego

Projekt 4

332

3.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu

Projekt 2

320

4.

Tradycja i nowoczesność w Trójce

Projekt 1

309

5.

Od Sandomierza do NBA 3

Projekt 3

222

   Wszystkie zakwalifikowane projekty zdobyły wymaganą minimalną liczbę głosów ważnych pozwalającą na realizację zadania w 2020 roku.

  Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Sandomierza na rok 2020 zabezpieczono w budżecie gminy 375.000,00 zł (300.000,00 zł na projekty duże i 75.000.00 zł na projekty małe).

  Spośród 10 zgłoszonych przez mieszkańców inicjatyw, do głosowania zostało dopuszczonych 5 spełniających wszystkie wymogi zawarte w regulaminie.

Opis poszczególnych projektów, podzielonych na kategorie: projekty małe (do 25.000,00 zł) i projekty duże od 25.001,00 zł do 75.000,00 zł) znajduje się poniżej:

Rycerski Plac Zabaw – Kod Projektu 5 - 74 010,33 zł

Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego dla dzieci i rodziców placu zabaw, którego architektura dopasowana będzie do jego lokalizacji czyli Starego Miasta, będąc jednocześnie jego uzupełnieniem. Elementy wyposażenia placu nawiązywać będą do atutów historycznych Miasta przez co będzie spójny z otoczeniem, w którym się znajduje.

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy ul. K. K. Baczyńskiego – Kod Projektu 4 - 74 840,00 zł

Zadanie polega na budowie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na działce zlokalizowanej przy ul. Baczyńskiego. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw pozwoli na zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci w wieku 3-12 lat. Plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym tak dla mieszkańców os. Huta jak i wszystkich mieszkańców Sandomierza.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu – Kod Projektu 2 - 74 303,00 zł

Przedmiotem zadania jest budowa placu zabaw z przeznaczeniem dla uczniów szkoły podstawowej, dzieci zamieszkujących okoliczne osiedla oraz towarzyszących rodzicom podczas wizyty w pobliskim centrum handlowym. Kompleksowa infrastruktura stworzy przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu całym rodzinom.

Tradycja i nowoczesność w Trójce – Kod Projektu 1 - 60 638,32 zł

Zadanie polega na doposażeniu Zespołu Sędomir poprzez zakup strojów ludowych związanych z regionem sandomierskim oraz na stworzeniu i wyposażeniu sali do ćwiczeń o różnorodnym charakterze. Zakupione stroje ludowe pozwolą na promowanie naszego miasta i regionu poprzez taniec i kulturę ludową podczas występu szkolnego zespołu ludowego. Dobrze wyposażona sala pozwoli na bogaty wybór ćwiczeń dla mieszkańców od gimnastyki korekcyjnej przez karate, elementy baletu, aerobiku, zumby, pilates.

Od Sandomierza do NBA 3 – Kod Projektu 3 - 22 653,50 zł

Zadanie polega na zorganizowaniu zajęć sportowych w koszykówkę dla mieszkańców Sandomierza od 1 stycznia 2020 r. do 31 czerwca 2020 r. oraz od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zajęcia odbywałyby się w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Patkowskiego 2A. W zajęciach mógłby brać udział każdy mieszkaniec Sandomierza bez względu na płeć i umiejętności przy minimalnym wieku uczestnika – 16 lat. Zadanie ma na celu popularyzację koszykówki jako sportu dla każdego, propagować zdrowy styl życia oraz umożliwić mieszkańcom Sandomierza spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny.