Urodzony w Sandomierzu pisarz, poeta, tłumacz i dziennikarz Andrzej Sarwa otrzymał prestiżową Świętokrzyską Nagrodę Kultury, którą wręczono podczas plebiscytu inaugurującego Rok Kulturalny i Sezon Artystyczny 2019/2020. XXI edycja wydarzenia odbyła się w Muzeum Narodowym, dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, 15 października 2019 r.

  Nagroda przyznawana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z uchwałą nr X/168/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dwóch kategoriach:

I - za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim lub za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego,

II - za osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim.