Obchody Narodowego Święta Niepodległości  w Sandomierzu rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Modlitwie przewodniczył wikariusz generalny ks. dr Jerzy Dąbek, homilię wygłosił ks. prał. Zygmunt Gil proboszcz parafii katedralnej. 

    Po wspólnej modlitwie uczestnicy udali się na Cmentarz Katedralny. Przed pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej zgromadzili się: kombatanci, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz sandomierskich instytucji i organizacji, rekonstruktorzy w umundurowaniach różnych formacji wojskowych, Sandomierska Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe, młodzież szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta.

   Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego ks. prał. dr Jerzy Dąbek odmówił modlitwę za wszystkich, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Następnie głos zabrali: Stanisław Masternak starosta powiatu sandomierskiego, Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz  Marek Kwitek Poseł na Sejm RP.

    -Dzisiejsze patriotyczne spotkanie nas wszystkich i manifestacja szacunku do ojczyzny i jej historii, to kolejny etap pięknego marszu do niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wierzę głęboko, że uczestnictwo w dzisiejszych uroczystościach - najpierw we mszy św. w intencji ojczyzny, a teraz w oficjalnych obchodach - nie jest dla nikogo z nas kolejnym obowiązkiem do wypełnienia czy beznamiętną powinnością, ale wynika z potrzeby serca, z potrzeby dzielenia się radością ze swoimi współmieszkańcami, z poczucia wspólnoty samorządowej. Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do refleksji nad znaczeniem niepodległości dla Polski, dla nas wszystkich. Do zastanowienia się, czym tak naprawdę jest niepodległość  i co oznacza ona dzisiaj. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby była ona oczywista? Jakie - żebyśmy czuli, że jesteśmy niepodlegli, niezależni, wolni? Niech każdy z nas też zada sobie samemu pytanie - czym jest dla mnie ojczyzna? - mówił gospodarz miasta.

   Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił również jak ważny jest szacunek do symboli narodowych, języka ojczystego i historii, a także dawanie świadectwa swojego patriotyzmu

   Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień artyleria Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oddała salwę honorową na cześć odzyskanej 99 lat temu niepodległości. Następnie delegacje złożyły wieńce, wiązanki, znicze  i kwiaty przed Pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów.  Na zakończenie uroczystości wybrzmiała wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Sandomierskiej Orkiestry Dętej, a poczty sztandarowe oddały honor.