W Porcie Kultury 5 grudnia br., odbył się VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych z udziałem młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych, Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

  Wydarzenie otworzyła w imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Sobieszkoda. Następnie do obejrzenia spektakli zaprosił wszystkich Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. 

   Głównym przesłaniem imprezy było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, po które młodzi ludzie sięgają dla poczucia przynależności i akceptacji środowiska rówieśniczego, a także perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów. Propagowanie kultury teatralnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym z jednoczesnym wykorzystaniem elementów zabawy są działaniami pożytecznymi i potrzebnymi. Przegląd Spektakli Profilaktycznych jest wyrazem troski o rozwój młodego pokolenia i poszukiwaniem nowych form komunikacji z uczniami. Stał się alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.

  W tegorocznym przeglądzie do rywalizacji zgłosiły się zespoły z sandomierskich placówek oświatowych. Uczniowie szkół mieli sposobność poprzez sztukę wypowiedzieć się na temat używek, zła, agresji, przemocy, wykluczenia, samotności oraz braku akceptacji. 

  Wszystkie występy, które zostały zaprezentowane przed zgromadzoną publicznością były na wyrównanym, wysokim poziomie. Po burzliwych obradach, jury postanowiło przyznać konkretne wyróżnienia:

   Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 „Zespół 3/7 sceny” otrzymały wyróżnienie za konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 zespół „Czwórka na scenie” zostali wyróżnieni za autentyczność wypowiedzi młodych ludzi. Świetlica Środowiskowa zespół „ISKRA” otrzymała wyróżnienie za przekaz dostosowany do wieku odbiorców. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 zespół „Wesoła gromada z III A” i zespół „Niepokorni” z tej samej szkoły zostali wyróżnieni za poziom artystyczny spektaklu. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” zespół Błoniaki otrzymała wyróżnienie za innowacyjny sposób ukazania problemu.

  W składzie komisji konkursowej zasiedli: Aneta Przyłucka sekretarz miasta- przewodnicząca jury, Agnieszka Klimkiewicz kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, Grzegorz Grabowski członek GKRPA oraz Kamila Kremiec-Panek instruktor teatralny. 

  Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”, wśród wyróżnionych byli: Aleksandra Placha, Aleksandra Krzysztoń, Oliwia Bidas, Bartosz Lipiec, Filip Walicki, Maciej Trześniewski, Natalia Bażant, Jakub Krzysztoń, Martyna Ochmańska, Katarzyna Płaza.

  Po zakończeniu występów za wyjątkową atmosferę oraz perfekcyjne przygotowanie spektakli podziękowała Aneta Przyłucka sekretarz miasta.    

  Nagrody wręczyli Marcin Marzec burmistrz Sandomierza oraz Renata Kraska radna miasta Sandomierza. Na zakończenie głos zabrał burmistrz, który zachęcał do propagowania wszystkich pozytywnych wzorców, które tak wyjątkowo zostały zaprezentowane przez młodzież i dzieci na scenie. Gospodarz miasta w sposób szczególny zwrócił uwagę na talent i chęci, które towarzyszą młodym artystom w drodze przygotowania tego typu inicjatyw.

  Organizatorami VII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych pod patronatem Burmistrza Sandomierza byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski w Sandomierzu z pomocą Sandomierskiego Centrum Kultury.