Zawody pływackie upamiętniające Grzegorza Kuczyńskiego, założyciela i pierwszego prezesa klubu Foka Sandomierz obyły się 6 października br., na pływalni krytej w Sandomierzu. W zawodach wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących 16 klubów.

Zawody otworzył burmistrz Sandomierza, dyrektor MOSiR-u, Prezes MUKS “Foka” Sandomierz oraz kierownik Referatu Kultury, Promocji , Sportu i Turystyki w Sandomierzu.

Zawody odbyły się w czterech kategoriach:

MASTERS – byli zawodnicy klubu i zaproszeni goście – kat. Open

12 lat (rocznik 2005)

11 lat (rocznik 2006)

10 lat (rocznik 2007)

9 lat i młodsi (rocznik 2008 i młodsi)

Głównym celem imprezy, była promocja pływania wśród dzieci i młodzieży oraz integracja klubów pływackich i środowiska lokalnego.

Medale najlepszym zawodnikom memoriału wręczyli prezes MUKS “Foka” Sandomierz oraz kierownik Referatu Kultury, Promocji , Sportu i Turystyki w Sandomierzu.

foto: MUKS "Foka" Sandomierz