Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy sandomierskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 18 października br., rozpoczęli kolejny rok akademicki. Oferta kierowana przez uczelnię do seniorów ma na celu integrowanie osób po zaprzestaniu czynnej pracy zawodowej oraz pogłębianie ich wiadomości na wielu różnych płaszczyznach od naukowych po prozdrowotne i kulturalne.

  Słuchacze będą spotykać się kilka razy w miesiącu w budynku uczelni na zajęciach z wykładowcami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tematyka zajęć będzie obejmowała bardzo szeroki zakres, będzie miała przede wszystkim charakter pragmatyczny, dostosowany do potrzeb słuchaczy. Plan zajęć słuchacze znajdą na stronie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

     Sandomierski samorząd podczas wydarzenia reprezentował burmistrz Sandomierza oraz radni Rady Miasta Sandomierza.