Oficjalne rozpoczęcie nowego roku akademickiego odbyło się 8 października w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jacek Semaniak Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Małgorzata Makowska - Brzychczyk Dziekan Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu.

  Sandomierski Samorząd podczas wydarzenia reprezentował burmistrz Sandomierza oraz przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi. Wydarzenie skupiło również przedstawicieli władz powiatu, parlamentarzystów, duchowieństwa, wykładowców i pracowników Wydziału Zamiejscowego UJK, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców miasta.

   W nowym roku akademickim studenci będą się kształcić na trzech kierunkach: mechatronika, kosmetologia oraz filologia angielska.

   Podczas wydarzenia głos zabrał również burmistrz Sandomierza:

  Szanowny Panie Rektorze, Szanowna Pani Dziekan, Szanowny Panie Dziekanie Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, Szanowni Państwo pracownicy Wydziału Zamiejscowego UJK, Szanowni Państwo studenci, Szanowni Państwo studenci Uniwersytetu III Wieku.

  Zawsze jest mi bardzo miło rozpoczynać z Państwem kolejny rok akademicki. Zawsze też mam nadzieję, że z jak największym zaangażowaniem UJK będzie budował w Sandomierzu kształcenie wyższe. Apelowałem o to już podczas spotkania półtora roku temu, kiedy ten Wydział powstał.

  Funkcjonowanie kształcenia wyższego w Sandomierzu to kwestia bardzo złożona. Po pierwsze – w Sandomierzu jest młodzież, która chce się kształcić na miejscu, tylko musi mieć stworzone dobre warunki do nauki, profesjonalną, zaangażowaną kadrę, nie może mieć poczucia, że w dużym mieście, na dużej uczelni zdobędzie lepsze jakościowo wykształcenie. Mam nadzieję, że tak właśnie jest.

   Po drugie – uczelnia powinna być zaangażowana w życie naszego miasta. Mieszkańcy muszą znać jednostkę i jej ufać.

  Po trzecie – uczelnia powinna być miejscem kulturo- i społeczno - twórczym. Wiem, że studenci pomagają sandomierskiemu schronisku, że włączają się w akcje społeczne.

  Państwa wielkim ambasadorem może być funkcjonujący od ponad 20 - stu lat w Sandomierzu Uniwersytet III Wieku. Bardzo cenię sobie swoją współpracę ze słuchaczami UTW i cieszę się, że ufundowane przeze mnie legitymacje studenckie trafią dzisiaj do rąk nowych studentów.

  Deklaruję szeroką współpracę Sandomierza z uczelnią. Jestem otwarty na wszelkie pomysły, projekty które będą tylko służyły miastu i jego mieszkańcom. Ale ta współpraca musi być partnerska, my musimy widzieć zaangażowanie zarówno finansowe jak i edukacyjne "uczelni matki".

   Na nowy rok akademicki życzę wszystkim Państwu optymizmu, pełnego oddania nauce i płynącej z tego satysfakcji.

   Dziękuję bardzo - mówił burmistrz Sandomierza.

   Po immartykulacji studentów pierwszego roku, w sali rycerskiej uczestnicy wysłuchali „Gaudeamus igitur”. Na zakończenie wydarzenia wygłoszono wykład pt.: "Początki Diecezji Sandomierskiej i Seminarium Duchownego w Sandomierzu".