To tytuł zrealizowanego projektu zagospodarowania terenu przy ul. Schinzla, w obrębie placu zabaw. Jego odbioru dokonał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza 31 sierpnia 2018 r. Realizacja zadania obejmowała budowę oświetlenia ulicznego w tym 7 lamp, budowa miejsc postojowych o powierzchni 120 m², chodnika z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 245 m² oraz drogi o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 247 m².