Wrześniowy weekend wypełniony był atrakcjami adresowanymi do sandomierskich seniorów. W piątek 14 września odbyły się sandomierskie Senioralia, zaś 15 września miała miejsce Spartakiada. Na boisku sportowym Orlik przy ul. Baczyńskiego odbyły się liczne konkurencje sportowe przeznaczone dla seniorów. Mimo iż wydarzenie było przeznaczone dla osób w późnej dorosłości to wzięły w nim udział również dzieci wraz z rodzicami. W imprezie wziął udział również burmistrz Sandomierza.

   Całość imprezy została podzielona na 5 dyscyplin, tj.: bieg między pachołkami slalomem, prowadzenie piłeczki do unihokeja między pachołkami, rzuty lotkami do tarczy, ringo - czyli rzuty obręczami do pachołków oraz przeciąganie liny. 

   Mimo niesprzyjającej pogody, impreza przebiegła w radosnej, sportowej atmosferze.

  Spartakiada została zorganizowana w celu promowania wśród lokalnej grupy seniorów różnych form aktywności ruchowej oraz korzyści z nich płynących.

   Po zakończeniu zmagań uczestnikom wręczono materiały promujące nasze miasto Sandomierz.