Janusz Baran w Galerii BWA w Sandomierzu zaprezentował wystawę zatytułowaną “Utopia”, na którą składają się prace graficzne w technice druku pigmentowego, multigrafii, fotografii oraz prace w technice własnej. Artysta przedstawił kilka cykli, m.in. tytułowy “Utopia”, “Dotyk materii’, “Eydeticos”, “Anamnesis” czy “Enigmatic”. Wszystkie one dotykają istoty rzeczy i sposobu jej poznania niezależnie od zmysłowego doświadczenia człowieka. Często także są to urywki zapamiętanych zdarzeń, zmultiplikowane, nakładające się na siebie określają siłę napięć, uczuć i emocji, które  te zdarzenia wywołują. 

  Wernisaż wystawy odbył się 14 września br., i pozostanie dla osób odwiedzających BWA do 7 października br.

  Janusz Baran urodził się w 1958 roku w Sandomierzu. Studiował w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie. Dyplom z grafiki artystycznej uzyskał w pracowni prof. Eugeniusza Delekty w 1983 roku. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, fotografią i instalacjami przestrzennymi. Od roku 2000 jest związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2006 roku obronił przewód doktorski na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie i otrzymał tytuł doktora sztuki. Pracuje w Zakładzie Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi pracownię wklęsłodruku. Wielokrotnie nagradzany w konkursach, np. sandomierskich “Porównaniach” czy kieleckim “Przedwiośniu”.

Tekst i foto: BWA