W czwartek 7 lutego br., miała miejsce I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta.

Ten młodzieżowy organ doradczy Rady Miasta Sandomierza ukonstytuował się 17 października 2018 roku, kiedy to podjęta została Uchwała Nr LXVI/854/2018 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbywały się w 12 okręgach wyborczych, które odpowiadały szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym funkcjonującym na terenie Miasta Sandomierza. W każdym okręgu wyborczym wybierano od 1 do 3 przedstawicieli. W sumie w Młodzieżowej Radzie Miasta zasiada 20 członków Radnych.

Podczas sesji inauguracyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2019-2021, nowo wybrani członkowie Rady złożyli uroczyste ślubowanie i dokonali wyboru prezydium.

Zaświadczenia o wyborze na ręce radnych złożył Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. Następnie zwrócił się do młodych radnych z gratulacjami. Zapowiedział także wielopłaszczyznową współpracę na rzecz miasta. Mówił o tym, jak bardzo ważne są pomysły młodych ludzi, których charakteryzuje świeże spojrzenie na wiele spraw. Marcin Marzec zapewniał także o otwartości i chęci podejmowania wspólnych inicjatyw z Młodzieżową Radą Miasta.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza został Jakub Szostek - I Liceum Ogólnokształcące. 

Wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza zostali: Bartłomiej Łatka z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Natalia Orawiec z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. 

Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza zostali: 

Hubert Nowak - Szkoła Podstawowa nr 1

Maja Staniszewska -  Szkoła Podstawowa nr 1

Jan Skobel - Szkoła Podstawowa nr 2

Konrad Ląd - Szkoła Podstawowa nr 3

Maciej Walewski - Szkoła Podstawowa nr 3

Gabriela Bednarczyk - Szkoła Podstawowa nr 4

Bartłomiej Stylski - Szkoła Podstawowa nr 4

Maciej Wolak - Szkoła Podstawowa Nr 4 

Paweł Sroczyński - I Liceum Ogólnokształcące 

Mieszko Bąk - II Liceum Ogólnokształcące

Anna Kolasińska - II Liceum Ogólnokształcące

Krzysztof Kiec -  Ponadgimnazjalny Zespoł Szkół Ekonomicznych 

Olga Psiuch - Ponadgimnazjalny Zespoł Szkół Ekonomicznych

Jan Włostowski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Anna Jędrzejewska - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Hubert Pikor - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

Jan Budzyń - Katolicka Szkoła Podstawowa