Uroczystość nominacji oficerskiej na stopień porucznika Alicji Kaszyńskiej ps. "Sarna" odbyła się 26 czerwca 2020 roku w domu Pani Alicji w obrębie sandomierskiej starówki, zwanym również "Domem Pracy Twórczej Alicja". Akt nominacji Pani Alicji wręczył płk Jarosław Molisak szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. W wydarzeniu wzięli udział również: ppłk Artur Gołębiowski komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, w imieniu burmistrza Sandomierza Katarzyna Knap-Sawicka kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ppłk Janusz Jakubowski prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Sandomierzu wraz z Barbarą Lisowską Paterek oraz dr Danutą Paszkowską, ppłk Arkadiusz Nenutil dowódca 102. Batalionu Lekkiej Piechoty 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z żołnierzami, kpt. Michał Gniewkowski z 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego oraz bliscy Pani Alicji. 

  Pomysłodawcą nominacji oficerskiej byli sandomierscy terytorialsi, którym bliskie są losy przede wszystkim kombatantów. - My, jako dowódcy i wychowawcy, musimy wpajać żołnierzom wartości patriotyczne i postawy obywatelskie, a działalność por. Kaszyńskiej jest takim przykładem, dlatego to jest bardzo duże wydarzenie dla batalionu i dla całej brygady - dodał ppłk Nenutil.

  Podczas spotkania Pani Alicja opowiedziała o tym gdy w 1945 roku podczas dostarczania dokumentów do siedziby Armii Krajowej nieopodal Sandomierza o mało nie wpadła w ręce uzbrojonego po zęby patrolu niemieckiego. Wówczas niezauważenie szybkim ruchem skręciła rowerem w boczną drogę ratując być może tym samym swoje życie.

  Alicja Kaszyńska brała udział w Akcji "Burza". Została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej w Londynie w 1978 r., brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami (Londyn 1979), odznaką "Żołnierz Armii Krajowej", odznaką Akcji "Burza", odznaką "Zasłużony dla kultury polskiej" i złotą odznaką "Za opiekę nad zabytkami".