Informujemy, że od 19 października br. z powodu narastającej ilości nowych przypadków Covid-19 w obszarze obsługi petenta będą miały miejsce następujące zmiany:

- każdy obsługiwany petent będzie miał przy wejściu do urzędu mierzoną temperaturę,

- obowiązkowe będzie używanie rękawiczek jednorazowych, dostępnych przy wejściu,

- przepływ petentów będzie kontrolowany co do ilości osób załatwiających daną sprawę,

- pozostaje bez zmian obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz bezpieczna odległość między osobami przebywającymi w budynku Urzędu Miejskiego.

Zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw w miarę możliwości drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą systemu epuap.