bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Sprawy Miejskie

 • Lista wniosków do Budżetu Obywatelskiego

     Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza określony Zarządzeniem nr 80/2018/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 17 maja 2018 r., w sprawie powołania oraz ustanowienia regulaminu jego działania, ocenił pozytywnie pod względem merytorycznym następujące wnioski, wobec których może być prowadzona akcja informacyjna...

  więcej
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie nr 586752-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.  Gmina Sandomierz: zadanie inwestycyjne pn.„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II" realizowane w ramach projektu„Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju“współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5“ Rewitalizacja obszarów...

  więcej
 • Przewodnik po rynku produktów ekologicznych -...

     Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało „Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego”.   Przewodnik ten został przygotowany w celu przybliżenia obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących możliwości, zasad i warunków zamawiania produktów rolnictwa ekologicznego...

  więcej
 • Dodatkowe miejsca parkingowe

      Uprzejmie informujemy o uruchomieniu dodatkowego parkingu dla turystów odwiedzających Sandomierz w sezonie turystycznym.     Parking znajduje się na terenie placu targowego/giełdy przy ul. Przemysłowej i jest czynny w każdą niedzielę, w godz.10.00 - 20.00.         ...

  więcej
 • Komunikat w sprawie bezpiecznych oprysków roślin

     Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku,    • wykonuj opryski po ustaniu lotu pszczół czyli wieczorem lub w nocy;    • wykonuj oprysk tylko po sprawdzeniu przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości patogenów     • wykonując opryski zachowaj szczególne środki ostrożności.PAMIETAJ! OPRYSKI NALEŻY WYKONYWAĆ NIE STWARZAJĄC...

  więcej
 • Sesja absolutoryjna

    W sandomierskim ratuszu w środę, 13 czerwca br., odbyła się LX Sesja Rady Miasta Sandomierza poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2017. W trakcie sesji udzielono absolutorium Markowi Bronkowskiemu burmistrzowi Sandomierza za wykonanie budżetu za poprzedni rok.   Poniżej przedstawiamy prezentację z...

  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert na zakup...

  Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych „Przygody Przedszkolaków” Do pobrania: Zaproszenie do złożenia oferty Formularz ofertowy Formularz oświadczenia Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia Sposób realizacji zamówienia Harmonogram płatności

  więcej
 • Nowy Urzędnik Wyborczy w Gminie Sandomierz

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Kielcach, urzędnikiem wyborczym dla Gminy Sandomierz został powołany Pan Krzysztof Dywan. Więcej informacji dotyczących spraw wyborczych na stronie: http://kielce.kbw.gov.pl/

  więcej
 • Informacja dla organizacji pozarządowych i grup...

  Szanowni Państwo, w ramach tegorocznej X edycji Programu „Działaj Lokalnie”, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatów opatowskiego i sandomierskiego do składania wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw. Niezbędne informacje na temat uzyskania wsparcia znajdą...

  więcej
 • Rozpoczynamy akcję pomocy dla rodziny, która...

      Spalony, drewniany szkielet domu, zniszczone meble, rozrzucone ubrania, leżące wokół domu elementy dachu i elewacji – taki jest dziś obraz zabudowań po pożarze domu przy ulicy Zaleśnej 4 w Sandomierzu. Do pożaru domu jednorodzinnego doszło w nocy z...

  więcej
 • Inteligentny system monitorowania jakości powietrza na...

     Czystość powietrza stanowi w naszym kraju bardzo poważny problem. Jest to czynnik, który istotnie wpływa na jakość ludzkiego życia.    W związku z tym na terenie miasta Sandomierza zamontowano 3 sensory tj. Urząd Miejski w Sandomierzu plac Poniatowskiego 1...

  więcej
 • Informacje dla przedsiębiorców

     Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wprowadzając założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, opracowało i uruchomiło drugą edycję konkursu Pakiet dla średnich miast, skierowanego również do Sandomierza.   Projekt ukierunkowany jest na wyrównanie...

  więcej
 • Zmiany cen wody i odprowadzania ścieków

      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.,ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz powołując się na Decyzję nr KR.RET.070.235.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,, Wody Polskie” w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego...

  więcej
 • Program rewitalizacji Sandomierza

     Sandomierz znalazł się pośród siedmiu miast w województwie świętokrzyskim, które otrzymają pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Gmina Sandomierz na zadanie pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (projekt o wartości całkowitej 39 mln złotych) otrzyma 23 mln złotych...

  więcej
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

      Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego. Załączniki do pobrania: OGŁOSZENIE KONKURSU TREŚĆ WZÓR OFERTY WZÓR UMOWY WZÓR SPRAWOZDANIA

  więcej
 • Budżet na 2018 rok uchwalony

     Szanowni Państwo, podczas sesji Rady Miasta Sandomierza 20 grudnia br.  radni uchwalili budżet zrównoważonego rozwoju miasta i uwzględniający potrzeby mieszkańców na rok 2018.  Jeśli znajdziecie Państwo chwilę, zachęcamy do zapoznania się z prezentacją. 

  więcej
 • Uważaj na czad!

     Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać...

  więcej
 • Razem TworzyMy Sandomierz!

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sandomierza    Mijają trzy lata od rozpoczęcia mojej kadencji na stanowisku burmistrza Sandomierza. Pozwolą Państwo, że przedstawię sprawozdanie z wykonania mojego programu wyborczego, który tak jak obiecywałem w 2014 roku był realny i jego realizacja następuje krok...

  więcej
 • Spotkania informacyjne dot. pożyczek

     Między 29 listopada a 7 grudnia br. w pięciu województwach Polski Wschodniej odbywają się spotkania informacyjne, podczas których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z pożyczek w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka    Szczegółowy harmonogram spotkań oraz...

  więcej