W związku z remontem ul. Mickiewicza na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. 11 Listopada wyłączony zostaje z obsługi przystanek „Starostwo Powiatowe”. Wobec powyższego autobusy Zakładu Komunikacji Miejskiej kursują z pominięciem ww. przystanku przez ul. Szkolną przy której zostaje usytuowany przystanek tymczasowy. Dodatkowo z uwagi na zamknięcie wjazdu w ul. 11 Listopada zostają wyłączone z obsługi przystanki przy ul. Mickiewicza na wysokości jednostki wojskowej (w obydwu kierunkach). W związku z tym dojazd, jak i powrót autobusów komunikacji miejskiej do dworca autobusowego odbywał się będzie od ronda „Sybiraka” przez ul. Westerplatte, Kochanowskiego i Wojska Polskiego.