Każda okazja jest dobra, aby sprawdzić swój stan zdrowia. Dlatego podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się 15 września br. na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego zapraszamy mieszkańców Sandomierza do przeprowadzenia badań w kierunku osteoporozy, niedoborów wapniowych u dzieci i młodzieży oraz badań spirometrycznych. Wszystkie ww. badania są bezpłatne. W przypadku chętnych do badań w kierunku niedoborów wapniowych proszę opiekunów osób nieletnich o zabranie ze sobą książeczki zdrowia dziecka.