Obwieszczenie dotyczące budowy odcinka sieci kanaliacji sanitarnej wraz z prepompownią ścieków sanitarych.