Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2018 r.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach:

INFORMACJA PRASOWA

O FUNDACJI   Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15 października 2018 r. o godzinie 18.00 w Domu Katolickim. Spotkanie poświęcone będzie trosce o środowisko naturalne w tym o dbałość o czyste powietrze.

    Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-czyst...

   Ulotka informacyjna do pobrania >>TUTAJ<<

Szanowni Państwo

Jeżeli jesteście zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę pieców / kotłów 

na nowoczesne o wyższej sprawności 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem i załącznikiem oraz bezpośredni kontakt

z Wydziałem Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 1, pok. 110

tel. 15 8154 206
Pliki do pobrania: 

WNIOSEK O ODBIÓR ZDEMONTOWANYCH Z BUDYNKU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO NIERUCHOMOŚCI

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWE EKOLOGICZNE


Firmy usuwające wyroby zawierające azbest na terenie województwa świętokrzyskiego

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

1.

SanTa- EKO Sp. z o.o.

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

2.

Budotermika Marek Malec

ul. Bohaterów W-wy 120, 28-100 Busko - Zdrój

3.

BIO- MED. Plus Zakład Gospodarki Odpadami

Szczukowskie Górki 1A

26-065 Piekoszów

4.

Firma Usługowa „ HEN- POL” Henryk Rubak

Wola Jachowa 155

26-008 Wola Jachowa

5.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262A

25-116 Kielce

6.

Usługi BHP Hel-PIK S.C.

ul. Szpitalna 36

28-200 Staszów


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA SANDOMIERZA NA LATA 2017-2032 do pobrania poniżej:

wersja pdf.

wersja docx.


Odbiór nieczystości ciekłych 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/gminnej jednostki organizacyjnej Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
1. F.H.U. „ Brody” ,

Włodzimierz Broda
ul. Kolejowa 6

27-620 Dwikozy
tel. 15 824 36 69
2. F.H.U. „ Mały”
Grzegorz Chmiel
Mściów 45, 27-600 Sandomierz,
tel. 0 888 467 474

3.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. 22 811 61 44

4.

WC Serwis  Sp. z o. o.  Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2 
41-808 Zabrze
tel. 0 801 133 088

5.

Marycha Gaz Group

Andrzej Kondrat
Gierlachów 74 
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 56 40, 727 569 885

6.

Krzysztof Kasperski

zam. Trześń  ul. Gorzycka 32,
39-432 Gorzyce
tel. 0 607 599 756
7.

SanTa- EKO

Sp. z o.o.

ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 68 12

8.

PGKiM w Sandomierzu

Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 12
27-600 Sandomierz
15 832 33 12

9.