Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Optymalizacja dokumentacji projektowej dla Placu Targowego w Sandomierzu’’ przygotowywanej w ramach zadania pn „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (Zadanie: Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej). Więcej informacji pod linkiem: 

http://bip.um.sandomierz.pl 

http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=bcff1d67f85602e73dc6bc38aee351b8&ver=1&action=print