Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”: Cześć 1 - zadanie nr 1 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych .”Część 2 - zadanie nr 2 „Termomodernizacja budynku CR MOSiR, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”Część 3 - zadanie nr 3 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”

Informacja jest dostępna pod linkiem: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=982671cec703fd34d625864ee893a8c2&ver=1#menuscroll