W dniu 15.04.2019 r. w BIP opublikowane zostało ogłoszenie na zadanie pn: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Trześniowskiej 46 A w Sandomierzu, uszkodzonego w wyniku pożaru ” , którego przedmiotem jest:  http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=dd3518d1f22df4c23058543b5d3b70e4&ver=1&action=print.

obraz na stronie Remont budynku mieszkalnego przy ul. Trześniowskiej 46 A w Sandomierzu, uszkodzonego w wyniku pożaru