Gmina Sandomierz: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Szczegóły ogłoszenia: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=...