kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społecznościowe

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 • III Aktualizacja PGN

  DO POBRANIA: UCHWAŁA NR LI/697/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trzeciej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza"

  więcej
 • Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania...

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 stycznia 2018 roku dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla trzeciej aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. TREŚĆ OBWIESZCZENIA: Sandomierz, 9 stycznia 2018 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Sandomierza...

  więcej
 • I Aktualizacja PGN dla Miasta Sandomierza

  I Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza             Mając na uwadze potrzebę podmiotów zainteresowanych podjęciem działań  w zakresie m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie a także w dziedzinie transportu niskoemisyjnego czy...

  więcej
 • Czym jest PGN?

  Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, mający na celu określenie wizji rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Głównym założeniem planu jest określenie  celów strategicznych i szczegółowych gminy, realizacja których przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku...

  więcej
 • Z czego wynika obowiązek opracowania PGN...

  Obowiązku stworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej nie wymuszają ustawy. Jest to decyzja rad gmin i społeczności lokalnych, które dostrzegają korzyści wynikające ze sporządzenia takiego dokumentu. Jest on konieczny, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Stąd też zbieżność perspektywy czasowej PGN...

  więcej
 • Dlaczego wpisanie konkretnych inwestycji do PGN...

  Wpisanie działań do planu gospodarki niskoemisyjnej wymaga ustalonej wizji rozwoju gminy, obejmującej działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, czyli planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, edukację i informację. Dla każdego z planowanych przedsięwzięć musi być sporządzony opis, podany czas realizacji i źródła finansowania. Należy...

  więcej