Sprawozdanie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii V_57_2019

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii V_57_2019

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok V_58_2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2017 r.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Treść sprawozdania znajduje się w załączonym pliku.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 r.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii proszę pobrać poniższy plik.

2. Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - Sandomierz 2012

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych proszę pobrać poniższy plik.

3. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2011-2015

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego proszę pobrać poniższy plik.

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020

Jeżeli chcą Państwo zapoznać sie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 proszę pobrac poniższy plik.

5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013 proszę pobrać poniższy plik.