Samorządowy Informator SMS to najbardziej oczekiwany społecznie oraz innowacyjny system wczesnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach - takich jak powodzie, wichury, śnieżyce i inne katastrofy. System ma także za zadanie podnieść jakość codziennego życia ludzi, poprzez informowanie o różnych wydarzeniach, m.in. bezpłatnych badaniach, zbiórce odpadów wielkogabarytowych, czy zużytego sprzętu RTV, AGD, itp.

   Dodatkowo Samorządowy Informator SMS w Sandomierzu będzie służył także do koordynowania działań służb mających na celu ochronę ludności (zespół zarządzania kryzysowego, policję, straż pożarną czy straż miejską).
   System SI SMS tylko w 2010 roku pomógł w uratowaniu życia czworga dzieci, m.in. w Bystrzycy Kłodzkiej, Szczytnej, Żmigrodzie. Mieszkańców Radkowa ostrzegł zaś przed zbliżającą się nocną falą powodziową, a w Skawinie pomógł w skoordynowaniu działań prewencyjnych i interwencyjnych w trakcie fali powodziowej na przełomie sierpnia i września tego roku.
   Wszechstronne zastosowanie tego systemu przekonało miejskie władze samorządowe do wdrożenia go w Sandomierzu. Aby mieszkańcy nadwiślańskiego miasta mogli być informowani i ostrzegani na bieżąco przed wszelkimi zagrożeniami muszą wysłać SMS na numer 661 000 112 o treści Tak.tsa01sl (mieszkańcy Sandomierza lewobrzeżnego) lub Tak.tsa01sp (mieszkańcy Sandomierza prawobrzeżnego). Koszt wysyłania SMS’a jest zgodny z indywidualnym planem taryfowym danego operatora sieci komórkowej, natomiast otrzymywanie informacji jest już bezpłatne.
    Do systemu komunikacji SI SMS oprócz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu jest włączona także lokalna policja, straż pożarna, straż miejska oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.
   Każdy użytkownik, który wyśle SMS aktywacyjnego, będzie na swój telefon komórkowy otrzymywał informacje o wszelkich zagrożeniach, stanach ostrzegawczych i alarmowych na Wiśle, awariach sieci wodociągowej i ciepłowniczej, a także o ważnych wydarzeniach miejskich. Na ulicach Sandomierza, w urzędach oraz instytucjach miejskich, niebawem pojawią się specjalne ulotki i plakaty zachęcające do rejestracji w systemie powiadamiania kryzysowego.
   Samorządowy Informator SMS działa już w wielu gminach województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego, a ostatnio także świętokrzyskiego.