bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Zabytki

 • Brama Opatowska

  Brama Opatowska -  zbudowana w XIV - XVI w. - jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce. Nieopodal pozostały fragmenty średniowiecznych murów obronnych oraz furta dominikańska tzw. "Ucho Igielne". Gotycka brama wjazdowa do miasta. Wzniesiona w XIV wieku z fundacji...

  więcej
 • Collegium Gostomianum

  Collegium Gostomianum - wzniesione na początku XVII w., późnorenesansowe, zachowało pierwotny kształt architektoniczny i funkcję. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce. Zachowało się "szkolne" skrzydło dawnego kolegium jezuitów, ufundowane w 1602 roku przez Hieronima Gostomskiego - wojewodę poznańskiego i...

  więcej
 • Dawna Synagoga

  Dawna Synagoga - powstała w XVII / XVIII w. - obecnie siedziba Archiwum Państwowego. Sandomierska gmina żydowska należała w średniowieczu do największych i najważniejszych w Małopolsce. Budynek wzniesiono w XVII w. W XVIII w. dobudowano od północy dom kahału. Obecnie mieści...

  więcej
 • Dawny klasztor o.o. Dominikanów

  Pozostałości klasztoru Dominikanów (drugiego) przy nieistniejącym kościele św. Marii Magdaleny (XVII / XIX w) a także kamienica z XIV/XV stulecia, zwana domem Jordana, w której zatrzymał się w maju 1809 roku ks. Józef Poniatowski wizytujący oddziały gen. Michała Sokolnickiego po zdobyciu Sandomierza. Dziś...

  więcej
 • Dom Długosza

  Dom Długosza zbudowany w 1476 r. z fundacji słynnego historyka - jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Wewnątrz mieści bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Ufundowany został w 1476 roku przez historyka Jana Długosza, kanonika sandomierskiego dla księży mansjonarzy, wikariuszy katedry. W...

  więcej
 • Dzwonnica katedralna

  Dzwonnica przy Bazylice Katedralnej - wysoka, wzniesiona z kamienia barokowa dzwonnica została wybudowana w latach 1737 - 1743. To świadek najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta. Dziś we wnętrzach obiektu udostępnionego dla turystów można podziwiać wspaniałą więźbę dachową, zobaczyć przyciągające uwagę, podświetlone dzwony oraz...

  więcej
 • Furta "Dominikańska"

  Furta "Dominikańska" – potocznie zwana (ze względu na specyficzny kształt) „Uchem Igielnym” jest jedyną zachowaną furtą spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych Sandomierza, ufundowanych przez Kazimierza Wielkiego w poł. XIV wieku. Furta zyskała miano dominikańskiej ponieważ stanowiła najkrótsze połączenie...

  więcej
 • Kamienice mieszczańskie

  Kamienice mieszczańskie wokół Rynku Starego Miasta wznoszone od XV w. zachowały w swoich murach wiele cennych detali architektonicznych świadczących o bogatej przeszłości historycznej tych budynków.Nr 4 z zachowanym późnorenesansowym portalem i rekonstruowanymi obramieniami renesansowych okien na piętrze.Nr 5 zwana konwiktem Boboli, w XVII...

  więcej
 • Katedra

  Katedra - wzniesiona w XIV w., gotycka, zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Posiada wyposażenie wewnętrzne z XV - XVII wieku (freski bizantyjsko - ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby). Bazylika Katedralna wzniesiona została w miejscu pierwotnej...

  więcej
 • Kościół św. Ducha

  Kościół św. Ducha wraz z zespołem dawnego szpitala św. Ducha - fundowany w 1292 r., wzniesiony w XIV w., przebudowany w XIX. Kościół wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Jest jednym z...

  więcej