Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Programem Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego proszę pobrać poniższy plik.