Sandomierz, dnia 10 stycznia 2019 roku


OGŁOSZENIE


Szanowni Państwo,

Drodzy Młodzi Mieszkańcy Sandomierza

Na podstawie § 26 ust. 6-8 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku, Młodzieżowa Rada Miasta może przyjąć do swojego składu dodatkowo maksymalnie trzech radnych spoza sandomierskich szkół, którzy są mieszkańcami Sandomierza a jednocześnie uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych poza Sandomierzem lub którzy nie są mieszkańcami Sandomierza, ale są absolwentami sandomierskich szkół z min. czteroletnim stażem.

Mając powyższe na uwadze, proszę o składanie do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Pl. Poniatowskiego 3) dodatkowych kandydatur do młodzieżowej rady w formie CV i listu motywacyjnego wskazującego na chęć wstąpienia do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.

Termin składania stosownych dokumentów upływa w dniu 31 stycznia 2019 roku.


                                                                                                 Z wyrazami szacunku

Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierza